Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym

A. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z serwisu Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Jolanta i Władysław Kozak s.c. NIP: 878-168-00-62 z siedzibą w Trzciano 29, 87-213 Ryńsk, https://kozak-jw.pl. Kontakt mailowy: biuro@kozak-jw.pl

Zasady Polityki Prywatności, które są określone poniżej, dotyczą tylko niniejszej strony, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze strony jak wyżej.

Korzystając z naszej witryny, akceptujecie Państwo zasady Polityki Prywatności, które prezentujemy poniżej.

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych s.c. Jolanta i Władysław Kozak, szanują prawo do prywatności Użytkowników, chroniąc ich prawa i wolności w zakresie ochrony danych osobowych. W szczególności stosują odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników, m.in. przez nieuprawniony dostęp osób trzecich.

Serwis https://kozak-jw.pl. zaszyfrowany przed połączeniem poprzez internet. Szyfrowanie utrudnia osobom nieupoważnionym odczytanie informacji, przesyłanych między komputerami. Zastosowaliśmy połączenie szyfrowane ( TLS_AES_256_GCM_SHA384, 256 bitowe, TLS 1,2).

W naszym serwisie udostępniliśmy założenia Polityki Prywatności. Ponadto umieściliśmy informacje na temat celów przetwarzania danych, czasie i podstawie prawnej ich przetwarzania oraz inne, wymagane prawem. Na naszej stronie internetowej, udostępniliśmy Klauzule Informacyjną, realizując tym samym obowiązek prawny wynikający z art. 13 RODO.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa, na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w szczególności:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

B. Słownik podstawowych pojęć, używanych w naszej Polityce Prywatności:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 C. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych są Wspólnicy Spółki Cywilnej Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Jolanta i Władysław Kozak. NIP: 878-168-00-62 z siedzibą: Trzciano 29, 87-213 Ryńsk, https://kozak-jw.pl. Kontakt mailowy:biuro@kozak-jw.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iodo@detectio.pl.

D. Gromadzenie danych osobowych:

W zakresie korzystania z Serwisów przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

 • nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;

 • czasu nadejścia zapytania;

 • pierwszego wiersza żądania http;

 • kodu odpowiedzi http;

 • liczby wysłanych przez serwer danych;

 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

 • informacji o przeglądarce Użytkownika;

 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu. Ponadto, serwisy nie zbierają w sposób automatyczny, żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. Zarządzania Serwisem.
 2. Stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa.

 3. Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisów oraz w celach statystycznych.

E. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika, mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym i do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości i innym, realizując obowiązek prawny.

F. Prawa Użytkownika.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych ma prawo:

 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

 2. Poprawienia swoich danych.

 3. Usunięcia danych.

 4. Ograniczenia przetwarzania danych. żądania abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:

– przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,

– nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Sprzeciwu wobec przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

G. Wykorzystanie plików Cookies.

Motyw 30. Preambuły do RODO, wskazuje, że osobom fizycznym, mogą zostać przypisane (…) identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory(…) które w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i identyfikacji tych osób.

Nasze Serwisy internetowe, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019r. poz. 2450) korzystają z plików Cookies. Pliki Cookies, zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Są wykorzystywane w celu:

 1. Ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania.

 2. Późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane.

 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 4. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

W ramach administrowanego przez nas Serwisu, wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • cookies analityczne – pliki tworzone przez usługę Google Analytics,

 • (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • icl current language, woocommerce recently viewed, wordpress logged in, wordpress sec, wordpress test cookie, wp-settings-1, wp-settings-time-1 – cookies wykorzystywane przez system CMS serwisu,

 • ga, gid, CONSENT, NID – ciasteczka analityczne Google Analytics umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy itp.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookie – wyłączyć pliki cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu głównym Twojej przeglądarki – zakładce „Pomoc”.

Administrator Danych Osobowych informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenia funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Serwisu.

Dla ułatwienia i podjęcia świadomej decyzji w przedmiocie sprawy, przekazujemy Państwu, podstawowe informacje n/t zarządzania plikami cookies w różnych przeglądarkach internetowych.

a. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na komputerach:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce, w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

b. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem Android:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego urządzenia mobilnego Android zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

c. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem iOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego urządzenia mobilnego iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/61416

d. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Firefox:

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Firefox zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek.

aby dowiedzieć się jak blokować pliki cookie (zbiorcze i poszczególnych witryn) zapisane w przeglądarce Firefox zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek oraz https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn.

e. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce IE:

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Internet Explorer zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Microsoft pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

f. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Opera zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/jak-mozemy-ci-pomoc/preferencje-przegladania/#cookies.

g. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisane w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac oraz https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

h. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach mobilnych z systemem iOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/ht201265.

H. Zmiany w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje Polityki Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej.