RODO

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Jolanta i Władysław Kozak s.c. realizuje wymogi prawa, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Dbając o najwyższe standardy ochrony danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest: mgr Marian Szłapa kontakt e-mail: rodo@kozak-jw.pl TM: 48 698642878.
Każdorazowo w przypadku wątpliwości prawnych bądź pytań związanych przetwarzaniem danych osobowych przez Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Jolanta i Władysław Kozak s. c. proszę nawiązywać bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Na niniejszej stronie, przekazujemy państwo podstawowe informacje dotyczące Polityki Ochrony Danych Osobowych w naszym przedsiębiorstwie. Prosimy o zapoznanie się z umieszczonymi treściami. W wielu przypadkach ułatwi to i usprawni kontakt z nami, przyczyniając się ponadto do realizacji wymogów prawnych w przedmiotowym zakresie.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Jolanta i Władysław Kozak – wspólnicy Spółki Cywilnej.